гр. Варна, ул."Константин Фотинов" 5      0889 915 026      dekaz@mail.bg
За нас

Регистрация по Търговския закон (ТЗ):
На основание чл.3, ал.1 от Търговския закон с решение №5887 от 16.12.1994 година на ВОС вписа в регистъра за търговски дружества под №23, том/стр. 58/89 по ф.д. №5887/1994, ЕФН 0394058872, Дружество с ограничена отговорност с фирма “ДЕКАЗ” ООД

Предмет на дейност:
Предприемачество, строителство в и извън страната; покупко-продажби и посредничество с недвижими имоти и други вещни права; дърводелство, хотелиерство, ресторантьорство, транспорт, и таксиметрови услуги в и извън страната; вътрешна и външна търговия; ремонт и селскостопанска дейност.

Управленческа структура и работници:
Съдружници са:
Калин Емилов Златев, гр. Варна, ул. “Никола Михайловски” 17
Златин Емилов Златев, гр. Варна, ул. “Никола Михайловски” 17

Дружеството се управлява от Управител и представлява от:
Калин Емилов Златев

Длъжностите във фирмената структура са:
Технически ръководител: Веселка Николова
Касиер: Добринка Христова Михова
Счетоводител: Кина Корчева

Партньори на фирма "ДЕКАЗ" ООД:
"Строймаш" ЕООД, "Хит дизайн" ООД, "Ем инженеринг" ЕООД, "Ел дизайн" ЕООД, "Каргон" ООД 
РЕКЛАМА / ПАРТНЬОРИ


Място за реклама

НАЧАЛО / ЗА НАС / ДЕЙНОСТ / ЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ / ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ / ОТЗИВИ И ПРЕПОРЪКИ / ПАРТНЬОРИ / ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ / КОНТАКТИ
2019, Всички права запазени.

гр. Варна, ул."Константин Фотинов" 5
052/36 20 09, 052/64 28 75
0888 526 129; 0889 915 026
dekaz@mail.bg; info@dekazbg.com